2019-04-11

Bostadsdrömmar och behov hos dem som kanske inte har möjlighet att välja själva

Vilka drömmar och behov uttrycker migranter, studenter och äldre kring boende? Det har varit fokus för delprojektet metadesign i BOOST-projektet.

Resultaten utmanar industrins fokus på priviligierade målgrupper och visar att ett gott hem-skapande kan gå hand i hand med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius och Åsa Ståhl, samtliga designforskare från Linnéuniversitetet, presenterar det man kommit fram till i en föreställnings- och utställningsturné under april.

På kvällen den 9 april gav de en föreställning i Elin Wägners Lilla Björka i Berg. Där visade man i ett antal akter och scener ett koncept för en framtida förmedlingsbyrå som matchar olika behov och resurser. Dessutom tog man hjälp av gästerna för att vidareutveckla visioner och scenarier kring boende.

Vill du se föreställningen? Två tillfällen kvar den 25 april
Vid lunchtid kan du se föreställningen i Kalmar och på kvällen i Rävemåla. En pdf med information om föreställningen och en länk till anmälan hittar du här.

Intervju med Mathilda Tham
På BOOST-bloggen hittar du bland annat en intervju med Mathilda Tham om resultatet i delprojektet.

BOOST-projektet är en del i en Smart Housing Smålands satsning och delfinansieras av Tillväxtverket.