2018-05-15

Flyttkedjor i fokus

Den 7 maj bjöd de två projekten BOOST och Innovation Runway in till en gemensam workshop på Jönköping University som bland annat handlade om flyttkedjor. Även kollektivboenden och investeringsvilja för bostäder på landsbygden fanns på agendan. Här deltog representanter från näringsliv, myndigheter, studenter och samverkansparters till projekten.

Enligt Wikipedia uppstår en flyttkedja när man bygger nya bostäder och de som flyttar in lämnar en annan bostad efter sig där någon annan kan flytta in. I genomsnitt sägs en flyttkedja leda till att 2,1 hushåll rör på sig och gör så kallad boendekarriär, men ibland kan flyttkedjan pågå i många fler led.

Deltagarna skapade en gemensam bild av hur en flyttkedja kan se ut samtidigt som man konstaterade att den kan se mycket olika ut. Från mannen på landet som bor 100 år i samma hus till kvinnan som flyttar mellan olika sorters boende i olika länder.


Livssituation, ekonomi och bostadsutbud är nyckelfrågor kopplade till vilket boende man har eller kan få tillgång till.

En deltagande mäklare berättade att trenden är att man flyttar fler och fler gånger i livet och att stadsmänniskor flyttar oftare än de som bor på landet.

BOOST-projektet har sedan tidigare i en artikel konstaterat att det finns ett glapp mellan vad som byggs och vad de boende vill ha. Detta kan du läsa mer om här.

Varför har vi inte dynamiska flyttkedjor?
Det finns många hinder som att vi idag har för litet utbud av bostäder och att det utbud som finns ofta är fel för samhällets och individens behov. För den som är rik är detta inte ett problem men för den som inte har råd att välja är det ett jätteproblem. I dagsläget är det också stor brist på hantverkare till det man faktiskt vill bygga.

Dagens ekonomiska villkor är också problematiskt med oklara låneregler och anställning som krävs till och med för att få hyra. Det är ogynnsamma skatteregler när man säljer sitt hus och tillgång till attraktiva, ekonomiskt tillgängliga boendealternativ om man skulle flytta är få. Det är också långsamma byggprocesser från bygglov till kommunala beslut.

Vad skulle kunna göras?
Öka det industriella byggandet som är effektivare och billigare än traditionellt. Kanske skulle man kunna använda crowd-funding för att få fram nya byggnader i när bankerna inte ställer upp och finansierar. Återinför statlig bolånegaranti för byggprojekt. Acceptera att det finns varierande anställningsformer – kan man tänka sig nya typer av säkerheter för lån eller kontrakt? Förenkla byggreglerna för att göra det lättare att hyra ut som att bygga tvåfamiljsbostäder eller färdiga uthyrningsdelar i villor. Kan man använda lokaler på flera sätt både för verksamhet och boende? Uppmuntra/belöna uthyrning av del av bostad = fler hyresrätter. Företag skulle kunna tillhandahålla och hyra ut bostäder för att locka till sig arbetskraft.

Resultatet från dagen kommer att ingå som en del i BOOST-projektets delprojekt om affärsmodellsinnovering.