2019-06-18

Möjligheter och begränsningar med färgade solceller

Solceller har länge varit ett lovande alternativ för elproduktion, men hittills begränsats av kostnader och effektivitet. För större installationer har man för några år sedan kunnat nå samma pris som för det rörliga elpriset och sedan 2002 har solcellsinstallationerna fördubblats för varje år som gått.

Stefan Karlsson, glasforskare på RISE, har i en artikel i senaste numret av tidningen Glas belyst de olika för- och nackdelar som finns med färgade solceller.

Artikeln bygger på rapporterna ”Aesthetically pleasing PV modules for the Built Environment” och ”Coloured BIPV: Market, Research and Development” från projektet P-ROOF Competitive Photovoltaic Roofing.

Projektet har såddfinansierats av Smart Housing Småland.