2018-09-14

Smart Housing Småland stödjer innovationsprocessen

Initiering
Smart Housing Småland (SHS) uppdrag är att stödja innovation. Det kan göras på olika sätt beroende på hur mogen innovationsidén är. Det är särskilt viktigt att fånga en idé och sedan stödja och underhålla dess utveckling till något som realiseras.

Innovationsprocessen börjar vanligtvis med att en idé initieras i exempelvis i företag, akademi, region, kommun eller någon annan verksamhet eller organisation. Den kan också initieras i samband med förbehållslösa möten mellan aktörer med matchande strävan.

Konceptutveckling
SHS kan vrida och vända på idén och kanalisera in lämpliga kompetenser och aktörer. Möten, workshops och forum för dialog skapas och planeras med aktörer som kan bidra till innovationens förverkligande. Ett resultat från dessa blir ett projektkonsortium och en plan för fortsatt projektarbete. I detta skedet är det ofta lämpligt att utse en projektledare som kan ta projektet vidare. Här lämnar vanligtvis SHS processledning över det praktiska arbetet till det bildade konsortiet och projektledaren, men blir kvar i bakgrunden som stöd.

Projektutveckling
Arbetet fortsätter med att hitta finansiering från extern finansiär såsom exempelvis Vinnova, Energimyndigheten eller liknande. Om finansiering för genomförande beviljas genomförs projektet på vanligt sätt. SHS är sedan gärna med och följer upp och berättar om resultat och framgångar. Vid behov kan SHS även delta i projektets referensgrupp eller liknande.

Här är några exempel
High6
ProWOOD
BOOST
Innovation Square
Smart Urbant Boende