Glasdag för bygg- och designstudenter på KTH

Undersökning av innovativ förbandteknik för större konstruktioner av konstruktionsvirke

Kommunernas engagemang viktigt för ökat träbyggande