2019-05-03

Lamineringsutvecklingen accelererar

Tankarna på att kunna laminera i laboratorieskala har funnits länge hos glasforskarna på RISE i Växjö. De såg en stor potential att göra snabba experiment med alla möjliga olika sorters glas, laminat och material för att accelerera utvecklingen inom området. I och med BOOST-projektet fick man äntligen möjlighet att skaffa en laboratorievariant av en stor industriell lamineringsugn. Krister Falk, RISE, som leder delprojektet tekniska prototyper i BOOST fick uppdraget att köpa in ugnen.

Jag började med att fråga industrin vilken typ av lamineringsugn de skulle ha störst nytta av att vi köpte in i projektet, berättar Krister Falk. De ville ha en mycket flexibel utrustning med god noggrannhet och prestanda. Det visade sig att det fanns en tre, fyra stycken tillverkare av industriell utrustning i Europa som var aktuella och företaget Pujol från Spanien visade sig uppfylla alla våra krav.

Det visade sig vara ett mycket lyckat val. Pujol kunde skala ner den industriella utrustningen till en unik ugn i laboratorieskala vilket gör att den utrustning som nu finns på plats är lika bra – men mycket mindre. Efter att den installerats så har den utnyttjats mycket flitigt.

Det är bara fantasin som sätter gränser. Just nu utforskar vi för fullt olika möjligheter med både material och processer genom att ta fram och utvärdera olika prototyper i spinn-offprojekt som kunnat startas i och med investeringen, berättar Krister.

En nyckel för kunskapsuppbyggnad, process- och produktutveckling
I Smart Housing-förstudien ”Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas” kunde vi förutom att jämföra en mängd olika laminattyper och deras prestanda slå fast att vår laboratorieugn ger samma resultat som industrins utrustning. Något som är mycket viktigt när de vill utveckla sina lamineringsprodukter eller -processer.

Glas på trä för fasader med lågt underhåll
I det pågående Vinnova-projekt ”Glas på trä för fasader med lågt underhåll” utforskar man möjligheten att kombinera glas och trä vilket skulle kunna bli en ny produktkategori för fasader.

Tanken är att glaset skulle kunna fungera som barriär för träet och ge en yta som är enklare att underhålla och håller längre. Glaset skulle kunna skydda träet från att åldras, från klimatpåverkan, nedsmutsning och urlakning av till exempel brandskyddsmålning eller impregnering.

Flexitrappan – trä, glas och belysning i förening
I ytterligare ett Smart Housing-projekt ”Flexitrappan – trä, glas och belysning i förening” håller man på att undersöka om man skulle kunna kombinera trä, glas och belysning i planstegen i en ny variant av trappa.

-Vi startade med standardlaminat och har sedan dess testat flera olika slags laminat där vi satt ihop glas med glas, trä, plåt, elektronik eller organiska solceller, berättar Krister.

Vill du se prototyper?
-Just nu håller vi på att ta fram multifunktionella glasprototyper som bland annat kommer att visas upp på temadagen den spännande glasutvecklingen som RISE ordnar den 14 maj i Växjö, berättar Krister.

 

OM LAMINAT
Laminat är enligt Wikipedia ett material som består av flera olika skikt som sitter ihop ovanpå varandra. Vi känner igen det i till exempel säkerhetsglas där två eller flera glasskivor laminerats ihop.