2022-02-25

Svenska samarbetsprojektet ALIWE kan bli pilot inom New European Bauhaus

RISE och Smart Housing Småland leder det svenska samarbetsprojektet ALIWE som har goda förutsättningar för att bli pilotprojekt för det uppmärksammade EU-initiativet New European Bauhaus 

New European Bauhaus är en ny europeisk storsatsning på hur vi tillsammans ska utforma hållbara, inkluderande och vackra boende- och livsmiljöer i Europa. Initiativet lanserades under hösten 2020 av Ursula van der Leyen, EU-kommissionens ordförande. Hon lyfte särskilt fram betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället. Initiativet bidrar till EU:s klimatmål om en klimatneutral union senast år 2050.

Just nu befinner sig initiativet i en fas där en av satsningarna är en utlysning för pilotprojekt som visar hur hållbara, estetiskt tilltalande och socialt integrerande livsmiljöer bidrar till EU:s klimatmål. Ekonomiskt handlar det om ca 25 miljoner Euro som ska fördelas mellan fem till sju projekt genom programmet Horizon Europe, EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation.

De pilotprojekt som ska väljas ut kallas Lighthouse demonstraters, på svenska ungefär ledstjärnor, och kan vara både arbetssätt och en fysisk byggnad, plats eller produkt.

Det svenska samarbetsprojektet ALIWE (Attractive Living in Innovative and Inclusive Wood Environments) har goda förutsättningar för att bli pilotprojekt. ALIWE bärs upp av samverkande parter inom regional samhällsbyggnadsutveckling med koppling till träbyggsektorn. Den snabba framväxten av träbyggandet i Sverige baseras till del på lokala initiativ i form av särskilda program, träbyggnadsstrategier. Dessa i sin tur har som regel sin bas i landets regioner och kommuner och har spelat en avgörande roll i utvecklingen för nya mer klimatsäkra byggmetoder och som baseras på modern träbyggnadsteknik.

– Syftet med vårt projekt är att skapa en process och en metod för tolkning av de värden som pekas ut inom New European Bauhaus. Vi satsar på att visa vad landsbygden och den mindre storstaden kan bidra med för ett klimatsmart samhälle, säger Tomas Nord.

Läs den intressanta artikeln i tidningen Arkitekten där Tomas Nord, delprocessledare hos Smart Housing Småland berättar om ALIWE-ansökan.

 

Tidigare artiklar:

SHS ANSÖKAN TILL ATT BLI “A LIGHTHOUSE DEMONSTRATOR” ÄR INSKICKAD 

BYMÄSSA 2030 SKA BLI EN ARENA FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET OCH ”FRAMTIDENS BOENDE ÄR I BYN” – SÅ FÖR VI IN PERSPEKTIVET I NEW EUROPEAN BAUHAUS

NEW EUROPEAN BAUHAUS INNEBÄR ATT VI SKA BYGGA VACKERT, HÅLLBART OCH INKLUDERANDE – MEN HUR GÖR VI KONKRET?

SÅ KAN VI I SVERIGE AKTIVT JOBBA MED DE KREATIVA UTMANINGARNA INOM EU:S NYA INITIATIV NEW EUROPEAN BAUHAUS (NEB)

SMART HOUSING SMÅLAND STOLT PARTNER TILL NEW EUROPEAN BAUHAUS INITIATIVET