Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: hållbart byggande

Träbyggande – mer än bara bostäder

Andelen flerbostadshus i trä ökar kraftigt för varje år, men hur ser det ut i ett bredare samhällsbyggande perspektiv och matchar träbyggande med allt annat som måste byggas – broar, infrastruktur, kontor, hallar, hotell? Kan trä möta de krav som ställs nu och i framtiden? Vilka begränsningar finns och har industrin verkligen kunskap och kapacitet […]

Läs mer

Utmaningar och möjligheter inom hållbart byggande med fokus på betong, trä och plast

IUC Sjuhärad, Högskolan i Borås och RISE bjuder in till ett framtidsinriktat seminarie kring utmaningar och möjligheter inom hållbart byggande med fokus på betong, trä och plast. Seminariet vänder sig till byggföretag och underleverantörer inom bygg. Dagen startar med en gemensam frukost. Seminariet inleds sedan med att Anna Lönn Lundbäck för Sveriges Byggindustrier och Stefan […]

Läs mer

Bomässa SydÖland – hållbart, gemensamt byggande på landsbygden

Är du nyfiken på hållbart byggandet? Funderar ni på att skapa ett seniorboende tillsammans? Eller kanske en ekoby? Eller är du intresserad av att flytta till Sydöland? Välkommen till en mässa fylld med inspiration från den senaste forskningen och framgångsrika exempel under rubrikerna hållbart, gemensamt byggande på landsbygden. Här kan du också hitta ledig mark […]

Läs mer

Bedöm renoveringens hållbarhet med Renobuild

Att bedöma konsekvenserna på hållbarhet av en bostadsrenovering är inte helt enkelt. Med det nya praktiska och kostnadsfria verktyg Renobuild som RISE tagit fram kan det nu bli lättare att bedöma påverkan på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Renoveringar föregås ofta av akuta tekniska problem men brukar också drivas av mål om minskad energianvändning, förbättrade […]

Läs mer

Smarta städer, 22-23 nov

Smarta städer består av en två-dagars konferens med samma namn, som arrangeras i samarbete med Geoforum Sverige, och av en vibrerande utställning med fokus på den smarta staden och hållbart byggande.

Läs mer

Svensk Byggtjänst ska driva Informationscentrum för hållbart byggande

​Svensk Byggtjänst ska på uppdrag av Boverket upprätta och driva Informationscentrum för hållbart byggande. Syftet med Informationscentrum är att främja energieffektivisering och hållbarhet vid renovering och nybyggnation. Svensk Byggtjänst som kommer att driva detta tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Energikontoren Sverige, Nationellt renoveringscentrum vid Lunds Tekniska högskola (NRC) och Sustainable […]

Läs mer

RISE värd för global konferens för hållbart byggande

​World Sustainable Built Environment Conference (WSBE) hålls vart tredje år. Den anses vara världens främsta konferens och forum inom hållbart byggande. Nu är det klart att RISE, i samarbete med Chalmers och Johanneberg Science Park, i hård konkurrens fått äran att arrangera nästa upplaga av den globala konferensen i Göteborg 2020. Motiveringen till att RISE […]

Läs mer

Vill du jobba med träbyggande och boende?

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut behöver förstärka sin verksamhet inom hållbar samhällsbyggnad, träbyggande och boende och söker därför tre nya forskare/civilingenjörer med placering i Borås och Växjö.  I Växjö finns stora möjligheter att jobba med verksamhet kopplad till Smart Housing Småland. Forskare/Civilingenjör, Växjö Byggande med trä som bärande material är ett område som nu utvecklas snabbt […]

Läs mer

Temadag: Trä(d) in på taken

Temadagen belyser de utmaningar, olika perspektiv och möjligheter som vi ser med utvecklandet av vårt projekt GreenRoof Explore; att genom hållbara samverkansprocesser, incitament för energieffektivisering och innovativa metoder inom träbyggnadsteknik kunna bidra till att skapa fler bostäder och grönstrukturer inom stadsutveckling genom vertikal förtätning. Vi vill bjuda in till tvärsektoriell samverkan och projektutbyten mellan parter som […]

Läs mer

Hållbart byggande och energisystemanalys

Hållbart byggande och energisystemanalys, 7,5 högskolepoäng För att minska samhällets klimatpåverkan behöver energieffektivisering av byggnader, mer energieffektiva energikedjor, från naturresurs till levererad energitjänst, och en ökad användning av förnybar energi. Det finns omfattande kunskaper om energihushållningsåtgärder på byggnadsnivå, om hur vi kan bygga nya energisnåla byggnader samt om hur vi kan utforma olika energiförsörjningssystem. Däremot […]

Läs mer

Historien om Bostadsprototyp 1.0

Vad händer om man samlar ihop ett stort antal företag inom hustillverkning, arkitektur och design, slår ihop dem med ett antal forskare och ger dem möjlighet att gemensamt skapa nya lösningar för byggande och boende? Svaret kunde Smart Housing Småland stolt presentera i Almedalen 2014. Det finns ett stort tryck på bostadsmarknaden i Sverige. Särskilt besvärligt är det […]

Läs mer