Höga hus i trä – konceptstudier

Förslag på examensarbeten presenterades på Linnéuniversitetets Byggardag

Byggardagen