Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: Bygg

Förslag på examensarbeten presenterades på Linnéuniversitetets Byggardag

På Byggardagen i slutet av november fick Linnéuniversitets byggstudenter möjlighet att träffa branschen. Smart Housing presenterade förslag till examensarbeten i samverkan med industrin. Examensarbetena på bygginstitutionens treåriga program (byggnadsingenjörer och byggnadsutformare) startar den 25 mars och avslutas med presentationer 3-4 juni 2019. Examensarbetesförslagen kan laddas ned här – Kontroll av golv och mellanbjälklag, Hjältevadshus www.hjaltevadshus.se – […]

Läs mer

Byggardagen

Den 28 november 2018 är det åter dags för Byggardagen på Linnéuniversitetet. Årets tema: Aktuell forskning inom byggteknik vid Linnéuniversitetet – från beräkningsmekanik över byggnadsvård till livscykelanalys. Därefter fortsätter vi med den traditionella mässan där företag, organisationer och offentliga arbetsgivare inom byggsektorn har möjlighet att möta Linnéuniversitetets studenter. Mer om dagen och aktuellt program, se […]

Läs mer

Disputation i byggteknik: Uniben Tetty, 15 mars

Välkommen till disputation med Uniben Tetty på Linnéuniversitetet. Titel: Primary Energy Use of Residential Buildings – Implications of materials, modelling and design approaches Mer information om disputationen får du här.

Läs mer

Modernt trähusbyggande i hållbar utveckling, 15-16 mar

Trähusdagarna behandlar modernt trähusbyggande i hållbar utveckling. 2017 hålls dagarna på Sånga-Säby, Svartsjö, utanför Stockholm. Dagarna syftar till att sprida information om branschrelaterad forskning, produktutveckling, byggregler etc. att ge konstruktörer kunskap att projektera en byggnad med avsedd funktion och kvalitet. att ge inköpare i trähusbranschen en vidareutbildning i produktkännedom. Det finns många faktorer som påverkar […]

Läs mer

BOOST på webben – om boende- och bostadsutveckling

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer. BOOST har nu fått en egen […]

Läs mer

Mindre profiler och mer transparens på BAU

GBF, Glasbranschföreningen, rapporterar från årets BAU-mässa, Europas största byggmässa i München att det är en tydligt trend av ökande andel glas i fönster- och fasadpartier. Något som möjliggörs genom en imponerande produktutveckling för stabilare, energieffektivare och mer arkitektoniska uttryck. Läs mer om BAU-mässan hos GBF här.

Läs mer

Kurser för yrkesverksamma inom bygg, vårvintern 2017

Under våren ger Linnéuniversitetet de fristående kurserna Byggnadsakustik och vibrationer, och Hållbart byggande och energisystemanalys. Kurserna ingår i programmet Expertkompetens för hållbart träbyggande och du kan läsa mer om kurserna på lnu.se/ehtb. De riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom byggsektorn. Varje kurs omfattar 7,5 högskolepoäng på s.k. avancerad nivå och de startar i […]

Läs mer

Examensarbete bygg

Ta chansen att med hjälp av en examensarbetare undersöka någonting ni vill få studerat och utrett i detalj, samtidigt som ni kanske lär känna en framtida kollega. Det är blivande byggnadsingenjörer, byggnadsutformare och magisteringenjörer i byggteknik på Linnéuniversitetet som söker en sista utmaning på sin utbildning innan de ger sig ut i arbetslivet. Läs mer […]

Läs mer

High 6 – trä och glas i kombination med digitala plattformar – presenterades på Trä & Teknik-mässan i Göteborg

Trä och glas är de viktigaste grundmaterialen i High6 som är ett projekt med syfte att lyfta innovationsnivån inom bostads-, fastighets- och byggbranschen och därigenom skapa smarta och hållbara byggnader med stora värden för såväl miljön som den boende och fastighetsägaren. OBOS som är en av Nordens största bostadsutvecklare (där bl a Myresjöhus och SmålandsVillan […]

Läs mer

Storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har beviljats 9 miljoner kronor från EU:s strukturfonder för att utveckla boende- och bostadsfrågor i projektet BOOST – Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor. Det övergripande målet är att öka innovationskraften och hållbarhetsperspektivet hos små och medelstora företag som verkar inom boende och byggande i […]

Läs mer

Världsmiljödagen – Hållbart byggande, 2 juni

I Paris och Stockholm talas det om att bygga och bo mer hållbart och CO2-snålt men hur kan vi leda den utvecklingen i Västsverige? Kostar det mer att bygga i trä eller optimera energiförbrukningen redan på ritbordet? Hur kan inte bara byggnaderna blir bättre utan även hela området höja kvalitén för de boende och verksamma […]

Läs mer

Vill du jobba med träbyggande och boende?

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut behöver förstärka sin verksamhet inom hållbar samhällsbyggnad, träbyggande och boende och söker därför tre nya forskare/civilingenjörer med placering i Borås och Växjö.  I Växjö finns stora möjligheter att jobba med verksamhet kopplad till Smart Housing Småland. Forskare/Civilingenjör, Växjö Byggande med trä som bärande material är ett område som nu utvecklas snabbt […]

Läs mer

Smartare, billigare och mer miljövänlig isolering

Vanlig, traditionell isolering av väggar och bjälklag sker med isoleringsskivor i standarddimensioner. Det ger en arbetsintensiv process med många arbetsmoment, problem med arbetsmiljö och spill. I projektet ”Lösullsisolering istället för mineralullsskivor” ska man undersöka om man kan få en bättre produktionsekonomi och samtidigt förbättra arbetsmiljö och materialeffektivitet. Genom att använda lösull och en lösullsportal för […]

Läs mer

Vårkonferens om byggemenskaper

Vårens stora byggemenskapskonferens för kommuner och branschaktiva äger rum på Kulturhuset Palladium i Växjö den 11 april. Detta är ett tillfälle för alla som vill vara med och skapa förutsättningarna för byggemenskaper att ta nästa steg runt om i landet mot fler genomförda projekt och spaden i marken. Konferensen vänder sig i första hand till […]

Läs mer

Nordbygg

Smart Housing Småland kommer inte att ha någon egen monter på Nordbygg i år men om ni har tur så träffar ni vår processledare Mikael Ludvigsson i Glasbranschföreningens monter C10:41. Ni har också möjlighet att lyssna på honom och Krister Falk från Glafo då de håller föreläsning den 7 april, i sal K23, kl 14-15. […]

Läs mer

Trähusdagarna 2016

Modernt trähusbyggande i hållbar utveckling SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och TMF (Trä- och möbelföretagen) samverkar i teknik- och kompetensutvecklingsfrågor. För sextonde året i rad anordnas temadagar om produkter, system, regelverk m.m. för trähusbranschen. Smart Housing Småland medarrangör och där kan man bland annat träffa Kirsi Jarnerö från processledningen som kommer att föreläsa om vibrationer. Temadagarna […]

Läs mer

Kurser inom expertkompetens för hållbart träbyggande

Till hösten ger Linnéuniversitetet följande kurser riktade till dig som jobbar och vill utveckla dina kunskaper inom hållbart byggande och träförädlande industri: Industriellt byggande, 7,5 hp Hur fungerar en industriell process jämfört med en traditionell byggprocess? Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kompetens inom byggteknik. Du vill vidareutveckla din kompetens kring industriellt tänkande […]

Läs mer

Konferens state-of-the-art of crosslaminated timber

In the context of COST Action FP1402 ”Basis of structural timber design – from research to standards”  and FP1404 ”Fire safe use of bio-based building products” a joint conference is hereby announced. The conference will offer a state-of-the-art of cross-laminated timber under the headline: ”Cross Laminated Timber – a competitive wood product for visionary and […]

Läs mer

Starkare kanter med laserskärning

Laserskärning av glas är ett relativt nytt område samtidigt som utvecklingen av tunna starka glas med nya applikationer går väldigt fort och kräver bra bearbetningsmetoder. I förstudieprojektet ”Laserskärning av planglas” ges en översikt över de olika tekniker (traditionell, vatten- och laserskärning) som används för att skära eller bearbeta planglas. Sedan gör man en djupdykning i […]

Läs mer

Kurs brandteknisk dimensionering av trähus, 5 hp

Våren 2016 ger Linnéuniversitetet ger kurser riktade till dig som jobbar och vill utveckla dina kunskaper inom hållbart byggande och träförädlande industri. Kursen riktar sig i första hand till konstruktörer, konsulter och brandingenjörer som vill utveckla sin förmåga att dimensionera träkonstruktioners bärförmåga och avskiljande förmåga vid brand. Kursen behandlar även brandsäkerhet i byggnader, brandtekniska detaljlösningar, kontroll […]

Läs mer

Kurser inom hållbart byggande och träförädlande industri

Våren 2016 ger Linnéuniversitetet ger följande kurser riktade till dig som jobbar och vill utveckla dina kunskaper inom hållbart byggande och träförädlande industri: – Flexibel och integrerad automation i träindustriella processer – Brandteknisk dimensionering av trähus – Tillämpad FEM Kurserna är avgiftsfria och går på deltid, anpassade för att kunna genomföras parallellt med en ordinarie anställning. […]

Läs mer

Har du en idé till examensarbete inom bygg?

Linnéuniversitet bjuder in företag och organisationer att presentera sina idéer till examensarbeten inom bygg för studenterna på Byggardagen onsdagen den 25 november. Examensarbetena pågår ca 10 veckor mars-juni och studenterna ska ha bestämt sid i januari. Läs inbjudan och program här.  

Läs mer

Ett bättre byggande 2015 – rätt och fel i byggandet ur ett byggnadsfysikaliskt perspektiv

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bjuder in till två temadagar på temat ”Ett bättre byggande – Rätt och fel i byggandet ur ett byggnadsfysikaliskt perspektiv”. Vad krävs för ett bättre byggande? Hur kan man bidra till ett bättre byggande? Dessa övergripande frågor kommer förhoppningsvis att besvaras under dagarna. Vi kommer bland annat att diskutera fasadsystem, fönster och dörrar, energieffektivisering […]

Läs mer

Kommunalt bostadsbyggande i Stockholm

Smart Housing Småland medverkar med programpunkten ”Regionalt samarbete leder till innovativt bostadsbyggande” på konferensen Kommunalt bostadsbyggande i Stockholm. Välkommen att träffa oss där.

Läs mer

Analys av äldre träkonstruktioner

Analys av äldre träkonstruktioner, 7,5 högskolepoäng Det finns ett stort behov av att i ökad utsträckning utnyttja modern teknik för att kunna visualisera och analysera äldre konstruktioner i samband med åtgärdsprogram, vård- och underhållsplanering och renoveringsinsatser. Noggranna, pedagogiska och väl underbyggda arbetsbeskrivningar är avgörande för ett lyckat projekt samtidigt som vårdslösa och olämpliga metod- samt […]

Läs mer

Workshop BioInnvation – Träbyggande

Inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation arbetar man nu med att formulera och lösa de stora frågeställningarna – 10.000 nya lägenheter/år i flervåningshus i trä – vilka åtgärder krävs för att komma dit? – 1.000.000 lägenheter skall renoveras – hur kan industriellt tillverkade komponenter bidra? – Hur kan test-/demoanläggningar användas för att driva innovation inom träbyggande? Workshopen har som […]

Läs mer

Disputation i byggteknik: Kirsi Jarnerö

Fredagen den 7 november 2014 kl 10.00 i sal N1017 (hus N) på Linnéuniversitetet i Växjö lägger Kirsi Jarnerö fram sin doktorsavhandling i byggteknik. Avhandlingen bär titeln Vibrations in timber floors – Dynamic properties and human perception (Vibrationer i träbjälklag – dynamiska egenskaper och upplevd komfort).

Läs mer

Förhandsvisning av Bostadsprototyp 1.0

Idag var det förhandsvisning på Hjältevadshus av Bostadsprototyp 1.0. Den kommer att invigas den 30/6 i Almedalen och visas hela veckan under parollen Bygg Mera Nu! Här är några första glimtar från prototypen. Titta gärna på programmet för Smart Housing Småland och Träregion Småland i Almedalen också! Program

Läs mer