Mot evidensbaserad byggnadsinformationsmodellering

Mångfald i villastäder – ett enfaldigt projekt?

En lärande, digitaliserad besiktningsprocess