Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Etikettarkiv: träbyggande

TREE2TOWER

2020 anordnar The Bioeconomy Region en träbyggnadskonferens i Karlstad. Konferensen samlar kompetens och deltagare från både Sverige och Norge till en mötesplats för att lära av varandra, ta del av det senaste inom branschen, nätverka och skapa gränsöverskridande affärer. Inom The Bioeconomy Region är man på stark frammarsch inom industriell träbyggnation, med målet att bli […]

Läs mer

Holzbau-Forum

The 25th International Wood Construction Conference (IHF 2019) takes place from December 4 to 6 2019. With the congress center in Innsbruck as a new venue, FORUM HOLZBAU puts IHF on course for the future and new growth opportunities. Bottlenecks that existed for years have been eliminated with the change of venue, e.g. the limited […]

Läs mer

Woodrise 2019

WoodRise är en global kongress som samlar nyckelaktörer, beslutsfattare, branschorganisationer och företagare från hela världen inom träbyggnation, från tillförsel av skogsråvara till förvaltning av högre trähus. Över tusen deltagare från tjugo länder närvarar för att ta del av de senaste trenderna och öka kunskapen om den kanadensiska och internationella marknadens potential. Genom att delta får […]

Läs mer

Forum Wood Building Nordic 2019 – Advances processes for Enhanced Performance

Forum Wood building Nordic 2019 will be the eighth Nordic conference with a focus on the role of design in the future, veneer and massive wood construction, resource efficiency and sustainability, Nordic harmonization of regulations and guidelines. It is the main conference for wood construction in the Nordic countries and part of the international Forum-Holzbau […]

Läs mer

Certifierad Trähusbyggare

Bättra på dina kunskaper vad gäller bland annat lagar och regelverk, fuktsäkert byggande och utförandekontroll. Kraven på uppförande av prefabricerade trähus har skärpts under de senaste åren. Trähusföretagen inom TMF ställer därför högre krav på dem som bygger och monterar husen. Avsikten med utbildningen Trähusbyggare är att öka kunskaperna främst när det gäller lagar och […]

Läs mer

-Var realist, sikta på det omöjliga och genomför med schweizisk precision!

Digitalisering och robotisering flyttar in på byggplatsen – inte bara i prefab I projektet IPOS – Svenskt trä – Innovationspotential för det biobaserade samhället gjordes våren 2019 en studieresa till Schweiz som är ett mycket intressant land då det gäller forsknings- och pilotfronten för digitalisering och robotisering inom träbyggande. Besöksmål i Schweiz • ETH i […]

Läs mer

Missa inte Woodrise i Kanada

Woodrise som pågår 30 september till 4 oktober är en global kongress som samlar nyckelaktörer från hela världen inom träbyggnation, från tillförsel av skogsråvara till förvaltning av högre trähus. Över tusen deltagare från tjugo länder närvarar för att ta del av de senaste trenderna och öka kunskapen om den kanadensiska och internationella marknadens potential. Genom […]

Läs mer

Interaktiv översikt av träbyggandet i Sverige

Sveriges Träbyggnadskansli har tagit fram och driver woodprintsweden.se. Här kan du se hur modernt träbyggande tar plats i Sverige. Den är utformad som en karta och visar vilka träbyggnadsprojekt som planeras, projekteras, monteras eller redan bebos och brukas. Informationen är publicerad av byggherrar, arkitekter, leverantörer och entreprenörer som själva lägger in information om sina träbyggnadsprojekt till […]

Läs mer

Forum Wood Building Baltic 2019

The conference is an opportunity for practitioners and scientists to meet and exchange experiences and to learn from the best within the field. Forum Wood Building Baltic is the main conference for technical topics of wooden buildings: building physics, fire safety, and wooden nearly zero energy buildings etc. in the countries around Baltic Sea. The […]

Läs mer

Forum Wood Building Baltic 2019

Missa inte tillfället att ta reda på vad som är på gång i Baltikum. Den 27 februari-1 mars hålls Forum Wood Building Baltic i Tallin, Estland. Konferensen syftar till att utbyta erfarenheter och lära sig från de bästa inom området. Bland annat kan man höra ett föredrag av Kirsi Jarnerö från Smart Housings processledning. Teman: – byggnadsfysik […]

Läs mer

Fuktsäkerhet vid massivträbyggande

I träbyggbranschen finns uppfattningen att KL-trä är så massivt att man kan bygga fuktsäkert även om det exponeras för nederbörd under byggtiden. Det saknas dock studier som verifierar detta och risken är att det uppstår mikrobiella skador med efterföljande kostnader, redan under byggtiden vilket skulle kunna riskera KL-träs rykte. Det pågår redan nu ett fältmätningsprojekt […]

Läs mer

Ingenjörsmässigt byggande i trä

Svenskt Trä bjuder in till seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä igen. Denna gång går seminariet av stapeln 13 november på Hotel Rival i Stockholm. Temat är montage av större träkonstruktioner och erfarna talare kommer att ge intressanta presentationer i sedvanlig ordning. I samband med detta kommer även helt nya Limträhandbok Del 4 med underrubriken […]

Läs mer

Forum Wood Building Nordic 2018 – mot en ny renässans

Linnéuniversitetet i Växjö är värd för det sjunde Forum Wood Building Nordic den 27-28 september 2018 och Smart Housing Småland är med och hjälper till med planeringen. Konferensen ger akademiker och praktiker möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter och för att lära från de bästa inom fältet. Här lyfter man fram de ekonomiska och sociala […]

Läs mer

Brandsäkra detaljlösningar i trähus – kunskapsläge

Träbyggindustrin är en växande bransch som ständigt arbetar med teknikutveckling och återförande av kunskap. SHS Temagrupp ”Brandsäkert byggande i trä och glas” initierade den nu avslutade SHS-förstudien ”Brandsäkra detaljlösningar i trähus” där man har tagit fram en rapport över det aktuella kunskapsläget om brandtekniska lösningar. Utgångspunkten för förstudien har varit detaljlösningar enligt ”Brandsäkra trähus 3”, […]

Läs mer

Expertkompetens för hållbart träbyggande – nya kurstillfällen i höst

Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria kurser på deltid, anpassade för att kunna genomföras parallellt med ordinarie anställning för yrkesverksamma inom byggsektorn och hela den träbearbetande industrin. Hösten 2018 ges följande kurser: Brandteknisk dimensionering av trähus Kursen vänder sig till dig som i första hand vill fördjupa dina kunskaper kring beräkning av träkonstruktioners bärförmåga och avskiljande förmåga vid […]

Läs mer

Sidobrädesbalkar med styvhet som LVL-balkar

Smart Housing-förstudien ”Limmad balk av sidobräder – förstudie kring tekniska egenskaper och marknadsförutsättningar” är nu klar och man kan där konstatera att limmade sidobrädesbalkar kan få en styvhet som motsvarar LVL-balkar. En utmaning för dagens träbyggande är att klara högt ställda krav på ljudisolering, svikt och vibrationer i flerfamiljshus av trä. För detta krävs bland annat […]

Läs mer

Trästad Sveriges årsmöte och utblick mot framtiden

Under två dagar i april samlades ett 50-tal aktörer i Gävle för att höra om olika aspekter av träbyggande och en Trähussafari med besök på olika träprojekt och Grännäs Trähus nyinvigda trähusfabrik. Sveriges träbyggnadskansli gav en bild över hur man ser på framtiden. Målsättning för 2025 för flerbostadshus i trä är: – 15 000 lägenheter/år (idag […]

Läs mer

Forum Wood Building Nordic 2018 – mot en ny renässans

Linnéuniversitetet i Växjö är värd för det sjunde Forum Wood Building Nordic den 27-28 september 2018 och Smart Housing Småland är med och hjälper till med planeringen. Konferensen ger akademiker och praktiker möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter och för att lära från de bästa inom fältet. Här lyfter man fram de ekonomiska och sociala […]

Läs mer

Konsten att kombinera trä med andra material, 19 jan

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och LTH, Lunds Tekniska Högskola, tillsammans med branschorganisationerna Svenskt Trä, TMF och Sveriges Träbyggnadskansli samt Skanska arrangerar seminariet. Programmet består av en rad internationellt framstående föredragshållare inom prioriterade områden för byggande med trä i kombination med andra material. Genom att främja kombinationen av trä med andra material kan träets förutsättningar som […]

Läs mer

Träbyggande i fokus på Holzbauforum 2017

Kirsi Jarnerö från Smart Housings processledning rapporterar här om några av intrycken från intensiva dagar på Holzbauforum i Österrike den 6-8 december, 2017. I anslutningen till konferensen fanns en utställning där KL-trä dominerade. Men också leverantörer av förband och kompletterade material som biobaserade, träbaserade isolermaterial fanns med. Många olika leverantörer av KL-trä visade allt från […]

Läs mer

Brandsäkert byggande med robusta lösningar av hög kvalitet

Träbyggindustrin är en växande bransch som ständigt arbetar med teknikutveckling och återförande av kunskap. SHS Temagrupp ”Brandsäkert byggande i trä och glas” startades för att dela kunskap kring teknikutvecklingen till olika relevanta parter, samt att kunna identifiera och initiera fortsatta forsknings-, utbildnings- och informationsinsatser. Vid temagruppens första workshop kom man fram till att det finns […]

Läs mer

Smart Housing på plats på Forum-HoltzBau

Just nu pågår Forum-HoltzBau i Österrike. Kirsi Jarnerö och Mikael Ludvigsson från Smart Housings processledning är på plats. Där har vi också en utställning tillsammans med Linnéuniversitetet och gör reklam för Forum Wood Building Nordic som hålls i Växjö nästa år. Mer om konferensen kommer så småningom…

Läs mer

Träbyggnadsseminarium, 4 dec

Föreningen Trästad Sverige bjuder in till träbyggnadsseminarier om träbyggande – Ökat träbyggande för smarta och hållbara städer och samhällen 4 december 09.30-12.00 Falun, Falu Gruva, konferensanläggning, Gruvplatsen 1 Program Industriellt träbyggande idag och i morgon Kommunala strategier och handlingsplaner för att främja hållbart byggande Goda exempel på träbyggande och erfarenheter i några av landets kommuner […]

Läs mer

Träbyggnadsseminarium, 28 nov

Föreningen Trästad Sverige bjuder in till träbyggnadsseminarier om träbyggande – Ökat träbyggande för smarta och hållbara städer och samhällen 28 november 9.30-12.00 Göteborg, Göteborgs Stad, Köpmansgatan 20, lokal Infosalen 4 december 09.30-12.00 Falun, Falu Gruva, konferensanläggning, Gruvplatsen 1 Program Industriellt träbyggande idag och i morgon Kommunala strategier och handlingsplaner för att främja hållbart byggande Goda […]

Läs mer

Träbyggnadsseminarium, 23 nov

Föreningen Trästad Sverige bjuder in till träbyggnadsseminarier om träbyggande – Ökat träbyggande för smarta och hållbara städer och samhällen 23 november 9.30-12.00 Stockholm, Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5 28 november 9.30-12.00 Göteborg, Göteborgs Stad, Köpmansgatan 20, lokal Infosalen 4 december 09.30-12.00 Falun, Falu Gruva, konferensanläggning, Gruvplatsen 1 Program Industriellt träbyggande idag och i morgon Kommunala […]

Läs mer

Wood Building Summit, 7-8 nov

Välkommen till den internationella konferensen och utställningen Wood Building Summit, 7-8 november i Skellefteå, en mötesplats för alla intresserade av träbyggande. Årets tema är ”Why, how and when to build in Wood?”. Här samlas näringsliv, akademi och politiker för att diskutera framtiden för träbyggande och inspireras av unika projekt och ny teknik. Program och anmälan hittar […]

Läs mer

The 22nd Wood Day, 30 nov

The annual Wood Day in Finland is the biggest event in the field where all stakeholder groups are invited. The objective of the day is to share the latest information about wood architecture and construction. During the day, there will be many presentations in three parallel sessions to architects, engineers and woodworking sector. As speakers we […]

Läs mer

Träfokus på regiondag i Kalmar

Träbranschen är stor i Kalmar län och behovet av nya bostäder är stort. Under den andra regiondagen ägnade man all uppmärksamhet åt hur vi bygger framtiden – med fokus på trä. Här fanns bland annat Smart Housing Småland med och berättade om smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas exemplifierat […]

Läs mer

Att bygga i trä – forma framtiden, 19 okt

Den 19 oktober blir det en heldag om byggande med fokus på trä på Rock City i Hultsfred. Kom och lyssna till Leif Hultman, chef IKEA Industri Sverige, och många andra spännande föredragshållare till exempel från Smart Housing Småland. Mer fakta om dagen hittar du här. Anmälan Anmälningsformuläret hittar du här. Det här är dag två […]

Läs mer

Ingenjörsmässigt byggande i trä, 18 okt

Den 18 oktober håller Svenskt Trä ett seminarium om ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö. Den här gången med föredragshållare inom prioriterade områden för byggande i trä, limträ och korslimmat trä, KL-trä. Seminarieprogram Moderator: Erik Serrano, Professor, Lunds Tekniska Högskola 08:30 Registrering, mässa och kaffe 09:30 Välkomna! Mikael Eliasson, Direktör, Svenskt Trä och Jørgen Munch-Andersen, […]

Läs mer

WoodRise Congress i Frankrike

Den 13-15 september anordnades den första WoodRise kongressen i Bordeaux, Frankrike. Syftet var att diskutera mellanhöga och höga byggnader i trä. Kongressen har intitierats för att skapa ett forum för beslutsfattare, beställare, arkitekter, entreprenörer och producenter att samverka och utbyta erfarenheter om att bygga högt i trä. Totalt närvarade drygt 1 500 personer under två […]

Läs mer

Forum Wood Building Nordic 2017, 27-29 sep

Konferensen fokuserar i år på nollutsläppsstäder och -stadsdelar. Städer växer, hur får vi dem att växa grönt i framtiden? Wood Building Nordic är konferensen för träbyggande i de nordiska länderna och en del av det internationella Forum-Holzbau. Det blir både föreläsningar med internationella talare och en utställning. Byggindustrin, forskare och myndigheter träffas för att lära sig, hitta inspiration […]

Läs mer

Internationell träbyggkonferens i Skellefteå

Den 7-8 november hålls den internationella träbyggkonferensen Wood Building Summit i Skellefteå. Årets tema är ”Why, how and when to build in Wood?”. I programmet hittar man spännande programpunkter med allt från Skellefteå Kulturhus till Hoho Vienna, världens högsta höghus i trä, 84 meter högt som ska stå klart 2018. Program och anmälan hittar du […]

Läs mer

Tema nybyggnation i Framtidens biobaserade byggande och boende

Träbyggandet i flera våningar ökar snabbt i Sverige. TMF:s prognos för 2017 visar på en ökning med hela 25 % från föregående år. Projektet Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB) har som mål att bidra till en omställning som möjliggör mer byggande i trä. I somras hölls en workshop i Växjö mitt bland alla pågående […]

Läs mer

Brandsäkert byggande

Ett tiotal personer från träbyggbranschen samlades den 6 september på Linnéuniversitetet i Växjö till Smart Housings temagrupp brandsäkert byggandes workshop. Målet var att ta fram en strategi för att lyfta fram bra metoder för brandsäkert byggande och i arbetet framåt skapa en samsyn hos olika aktörer för vad detta är. Det är hög tid att […]

Läs mer

Brandsäkert byggande i trä och glas

Smart Housings temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas har som övergripande mål att hitta ”best practice” för träbyggande. De välkomnar intresserade till en workshop som utforskar tillverkarnas prioriterade frågor och aktiviteter för brandsäkert träbyggande. Det har visat sig att det inom träbyggande och brand finns ett behov av samordning och att tydliggöra vad som är […]

Läs mer

Stora trähus i Halland stöttas i utvecklingen

Smart Housing stödjer framväxten av en miljö kring stora trähus i Halland. Vi ställde lite frågor till Magnus Falk på EMC Sverige som är projektledare för satsningen. Vad är din roll i förhållande till träbyggande i Halland? – Som delprojektledare inom regionalfondsprojektet ”Arena Grön Tillväxt” bland annat har trä som ett av tre utvecklingsområden. Med […]

Läs mer

Trästad Sveriges konferens – ljusa tider för träbyggandet

Här kommer några nedslag från Trästad Sveriges konferens den 4-5 maj i Linköping. Trähusproduktion i Sverige positivt sa ministern Bostadsminister Peter Eriksson talade om hållbar bostadspolitik och framhöll att svensk trähusproduktion påverkar både jobb och klimat genom att ge fler arbetstillfällen. Industriell prefabricering ger dessutom lättare högre kvalitet än byggande på plats och bidrar samtidigt […]

Läs mer

Lovande prognos för svenskt industriellt träbyggande

Rapporten ”Industriellt byggande i trä – nuläge och prognos mot 2025” ser in i framtiden om hur industriellt byggande i trä kan bidra till bostadsbyggandet. Slutsatsen är att det är möjligt att bygga upp en kapacitet för industriellt träbyggande för att leverera 50 procent av flerbostadshusen på den svenska marknaden. Boverkets prognos om flerbostadshus Baserat […]

Läs mer

Brandbeständiga limfogar för bärande träkonstruktioner

Träbyggande är starkt växande och ingår i den hållbara samhällsutvecklingen. Flera moderna träbyggsystem utvecklas nu för industriellt byggande av höga trähus och där utgör limmade produkter en väsentlig del. Målet i detta projekt är att utveckla en småskalig metod för brandbeteende hos CLT-limfogar. Brandsäkerheten är viktig, men limfogars brandegenskaper hos bärande konstruktioner är inte tillräckligt […]

Läs mer

Landshövding Ingrid Burman orienterade sig om träbyggande

Idag var Kronobergs läns nya landshövding Ingrid Burman och Hans Andrén, VKAB på besök på Linnéuniversitetet. Där träffade de Smart Housings Kirsi Jarnerö och Linnéuniversitetets/RISE Marie Johansson och Linnéuniversitetets Johan Vessby för att orientera sig om träbyggandet i Växjö. Marie Johansson berättade att Sveriges starkaste miljö inom träbyggande finns samlat här i Växjö med Linnéuniversitetet, […]

Läs mer

Sveriges framtid byggs av skogen

Från vänster till höger. Moderatorn,  Anders Carlsson Derome, Susanne Rudenstam Träbyggnadskansliet, Carl Schlyter Riksdagsman (MP) och Per Wågström NCC diskuterar framtidens träbyggande. På Bioekonomiskt Forum i Stockholm möttes branschen och samhällsintressenter och diskuterade aktuella frågor med koppling till skogsnäringen. Bland annat talade man om möjligheter och utmaningar med framtidens träbyggande. Bland annat var Anna Tenje, […]

Läs mer

Nya, bättre balkar med sammanlimmade sidobräder?

I projektet ”Limmad balk av sidobräder – förstudie kring tekniska egenskaper och marknadsförutsättningar” är målet att klarlägga de viktigaste tekniska egenskaperna för en balk av sammanlimmade sidobräder. Dessutom kommer man att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en sådan produkt ska kunna konkurrera med andra träbaserade produkter på marknaden. Bakgrund En utmaning för dagens […]

Läs mer

Vill du jobba med träbyggande/industriellt trähusbyggande?

RISE Samhällsbyggnad söker ingenjörer/projektledare dels inom träbyggande och dels inom industriellt trähusbyggande. RISE Samhällsbyggnad och sektionen för Träbyggande och boende arbetar med att skapa ett mer hållbart samhällsbyggande och ett utökat nyttjande av förnyelsebara material och en effektiv byggprocess inom följande områden: Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Industrialiserat trähusbyggande Klimatsäkert byggande – konstruktivt träskydd […]

Läs mer

Städerna byggs allt mer i trä redan nu

Städerna byggs allt mer i trä redan nu konstaterade man på Trästad Sveriges konferens ”Låt landet bygga staden”. Ett spännande föredrag kom projektet Wood2new (www.wood2new.org) som talade om resultaten om hur man upplever trä (och bra utsikt genom fönster). Försöken som gjordes i Norge visade att patienter som legat i sjukhusrum med synlig träpanel kunde […]

Läs mer

Framtidens träbyggnader, 7-8 feb

Hur bygger vi mer i trä och möter framtidens bostadsbehov med hållbara trähus? Välkommen till två konferensdagar som sätter trä i fokus! Här tar du del av experttips och framgångsrika praktikfall som delar med sig av erfarenhet och kunskap. Lär dig bygga i trä på höjden, vilka färgval som funkar för trämaterial och hur du […]

Läs mer

Låt landet bygga staden, 26 jan

Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Varje dag kämpar kommunerna i länet med att få fram bostäder i en takt som bättre svarar upp mot efterfrågan. Nya bostäder ger tak över huvudena och välkomnas men själva byggandet orsakar störningar och påfrestningar på många sätt. Låt det moderna träbyggandet bygga en större del av städerna istället. […]

Läs mer

Breddad marknad med tillverkning av flerbostadshus i trä

Fredrik Lindbladh (till höger i bild) har lagt fram sin licentiatsavhandling ”Market structure and economic status for firms producing wooden single-family houses in Sweden” på Linnéuniversitetet. Han har studerat svenska producenter av enfamiljshus av trä och undersökt deras möjlighet att ta sig in på marknaden för produktion av flerbostadshus. Detta är av intresse då vi […]

Läs mer

Fokusgrupp inom klimatrådsarbetet för Jönköpings län informerades om Smart Housing

I Jönköpings län finns inom klimatrådsarbetet en fokusgrupp benämnd FEJS, vilket betyder Förnybar Energi, Jord och Skogsbruk. Den 22 november informerade Johan Palm från Träcentrum/SHS samt Mikael Gustafsson från Region Jönköpings län om Smart Housing. Träbyggnation och energi är viktiga frågor för gruppen. Klimatstrategin för Jönköpings tar upp ökat träbyggande, och där finns koppling till […]

Läs mer

Jörgen Olsson licentiat på stegljud i höga träbyggnader

Jörgen Olsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, la den 30 november fram sin licentiatavhandling ”Low frequency impact sound in timber buildings – simulations and measurements” vid ett seminarium på Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet är även en del i hans arbete som doktorand vid forskarskolan ProWOOD som Smart Housing stöder. Vid seminariet fick Jörgen frågan vad som […]

Läs mer

VäxjöSamtalet och Wood Building Summit, 24-25 nov

VäxjöSamtalet och Wood Building Summit bjuder in till konferens om träbyggande i Sverige och Norden. Byggandet med trä sker inte längre som några enstaka pilotprojekt utan är i många kommuner en standardlösning för att lösa bostadskrisen och samtidigt bidra till ett hållbart och klimateffektivt byggande. I ett framtida samhälle så är trä ett viktigt byggmaterial […]

Läs mer

Kurser för yrkesverksamma inom bygg, vårvintern 2017

Under våren ger Linnéuniversitetet de fristående kurserna Byggnadsakustik och vibrationer, och Hållbart byggande och energisystemanalys. Kurserna ingår i programmet Expertkompetens för hållbart träbyggande och du kan läsa mer om kurserna på lnu.se/ehtb. De riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom byggsektorn. Varje kurs omfattar 7,5 högskolepoäng på s.k. avancerad nivå och de startar i […]

Läs mer

Det finns tre viktiga områden att fokusera på: kunskap, kunskap och åter kunskap

Det säger Anders Josephsson, näringspolitiskt ansvarig, Sveriges Träbyggnadskansli som konstaterar att kunskap största hindret för ökat träbyggande. Han skriver i ett inlägg att för att ställa om till ett hållbart byggande på riktigt krävs det ökad kunskap. Det krävs fortsatt forskning i materialutveckling, i processer och i affärssystem. Det krävs civilingenjörer med kunskaper i träbyggnadsteknik. […]

Läs mer

Programmet klart för VäxjöSamtalet om träbyggande

Byggandet med trä sker inte längre som några enstaka pilotprojekt utan är i många kommuner en standardlösning för att lösa bostadskrisen och samtidigt bidra till ett hållbart och klimateffektivt byggande. I ett framtida samhälle så är dock trä ett viktigt byggmaterial som kan ta en ännu större plats i byggandet. Hur drar vi nytta av […]

Läs mer

Ny professor i byggteknik med inriktning mot vibrationer på Linnéuniversitetet

Anders Brandt kommer att arbeta med såväl forskning som undervisning som gästprofessor i byggteknik vid Linnéuniversitetet med inriktning mot vibrationer och akustik främst riktat mot näringslivet. Vad gäller forskningen vill han dels undersöka höga träbyggnader med hjälp av modalanalys och dels utveckla metoder för experimentell undersökning och validering av modeller av knutpunkter i träkonstruktioner. Läs mer om […]

Läs mer

Boka in VäxjöSamtalet och Wood Building Summit 24-25 november

VäxjöSamtalet och Wood Building Summit bjuder in till konferens/samtal om träbyggande i Sverige och Norden. Byggandet med trä sker inte längre som några enstaka pilotprojekt utan är i många kommuner en stadardlösning för att lösa bostadskrisen och samtidigt bidra till ett hållbart och klimateffektivt byggande. I ett framtida samhälle så är trä ett viktigt byggmaterial […]

Läs mer

Stadsutvecklingsprojektet Torparängen studeras av Linnéuniversitetet

Växjö kommun var tidigt ute med att satsa på modern träbyggnation och att bygga högt i trä. I det nya stadsutvecklingsprojektet Torparängen skapas en ny träbyggnadsarena för Växjö. Torparängen ligger tre kilometer söder om Växjö centrum och har en planerad yta på 225 000 m2, fördelat på bebyggelse samt parkområden. Det är planerat för cirka […]

Läs mer

Spår kraftig ökning av trähusbyggandet

Intresset för det moderna träbyggandet ökar kraftigt och Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, spår att marknadsandelen kan ligga på 20 procent år 2020. Idag är cirka 10 procent av nybyggda bostäder i hus med trästomme. – Det sker stora investeringar runt om i landet för att öka kapaciteten så jag håller det inte alls […]

Läs mer

Erfarenhetsutbyte på trähussafari

I fredags var Smart Housing Småland på trähussafari med ett femtiotal politiker, tjänstemän och andra intressenter från kommuner i Östergötland, Jönköping, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götaland. Syftet med dagen var att inspirera kommuner att se möjligheter med klimatsmart träbyggande och visa på hur akademi, näringsliv och offentlighet arbetar tillsammans i Växjö. Safarin gick […]

Läs mer

Näringsdepartementet på besök

Camilla Lehorst och Per Hedberg från Näringsdepartementet var i Växjö den 10 juni för att orientera sig kring vad som händer inom området träbyggnation. På Linnéuniversitetet fick de bland annat träffa Marie Johansson SP/Linnéuniversitet som berättade om olika utbildningar och projekt, Johan Vessby prefekt på institutionen för byggteknik som bland annat ansvarar för Expertkompetensprogrammet samt, […]

Läs mer

Vill du jobba med träbyggande och boende?

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut behöver förstärka sin verksamhet inom hållbar samhällsbyggnad, träbyggande och boende och söker därför tre nya forskare/civilingenjörer med placering i Borås och Växjö.  I Växjö finns stora möjligheter att jobba med verksamhet kopplad till Smart Housing Småland. Forskare/Civilingenjör, Växjö Byggande med trä som bärande material är ett område som nu utvecklas snabbt […]

Läs mer

Mönsterås Kommuns Träbyggnadsdag!

Med bakgrund i det nya klimatavtalet från Paris och det behov av ett utökat bostadsbyggande som vi har i Sverige idag har Mönsterås Kommun bestämt sig – vi vill, kan och måste dra vårt strå till stacken med klimatsmart byggande! Därför arbetar vi just nu med en träbyggnadsstrategi som har till uppgift att leda arbetat […]

Läs mer

Nytt byggande för klimatet

Trähus är hetast på byggmarknaden Det som växer snabbast på den svenska byggmarknaden är höga bostadshus och större byggnader för skolor, industrilokaler, påbyggnader – baserat på industriellt producerade, träbaserade bygglösningar. Konferens Nytt byggande för klimatet 3 juni Den 3 juni anordnar GS Facket avdelning 9 Östra Svealand en konferens i LOs plenisal. Studietur i norra […]

Läs mer