Ny ProWOOD-doktor – Jörgen Olsson

Rätt fönsterval med ljud i Virtual Reality

Auralisering i VR för trähustillverkning