Byggardagen – tema stadsutveckling Kalmar vs Växjö

Ny ProWOOD-doktor – Jörgen Olsson

Vill ni att byggstudenter gör examensarbete hos er?