”Innovationsarbete är grunden för ett företags överlevnad”

Webinar om sjukhus i trä – utmaningar och möjligheter med komplex träbyggnad

Gör ett digitalt besök i framtidens boende i byn